Hårda krav på industrigolv

Industrigolv ska tåla mycket och vara anpassade för verksamheten. Det är skillnad om det är livsmedelsindustri eller kemikalieindustri som bedrivs. Golven ska ha speciella egenskaper.

Det ställs hårda krav på industrigolv och på att de ska vara anpassade för verksamheten. Vanligen används olika varianter av epoxigolv och akrylgolv. Beroende på verksamhet kan olika krav ställas. Epoxiblandningar har fördelen att de kan vara elavledande och kemiskt resistenta. Dessutom ställs det inom vissa industrier, som livsmedelsindustrin, höga krav på hygien. Då bör golven även vara porfria och fogfria. Detta för att det inte ska samlas bakterier. Golven ska också tåla att rengöras ordentligt och vissa industrier kräver att golven ska tåla stora temperaturväxlingar. Industrigolv är helt enkelt lite av en vetenskap och kräver kunniga golvläggare.

Tunga industrier ställer tunga krav

Inom många industrier krävs det också att golvet ska klara av hård trafik som dessutom är intensiv. Då krävs det att ytan klarar av detta utan att få skador. Här används ofta massagolv av epoxiblandningar. Ytan blir hård och tål det mesta. Många gånger behöver det också finnas ett halkskydd för att det ska vara säkert att arbeta i lokalerna. Arbetsmiljöverket ställer också krav på säkerheten. Genom att det går att blanda in sand kan du med epoxigolv få en yta som är halksäker. Det är extra viktigt om golvet blir blött och därmed lättare halt. När det kommer till hygien ska golven klara riktigt tuff rengöring. Därför ställs det höga krav på golv från industrier. Golv är också en stor investering i stora industrilokaler. Mer om industrigolv hittar du på denna hemsida: industrigolv.net