Stöttning och hjälp i en svår situation

Barnen är ju det käraste man har och därför kan det vara tufft om man känner att barnen inte har det bra hos den andra föräldern. Eller om det är så mycket stora samarbetsproblem mellan er.

Troligen är det ingen som skaffar barn tillsammans med någon som man redan i förväg vet att det kommer bli problem med. Därför är det dubbel sorg ifall du måste separera och sedan även känner att dina barn inte har det bra hos den andra föräldern. Det kan vara för att den föräldern på något sätt skadar barnen. Eller att det sker en omedveten skada då den föräldern har ett missbruk, gravt psykiska problem eller dylikt. Då kanske du vill känna att dina barn får tryggheten i att det enbart är du som har vårdnaden om dem. Ett tryggt beslut för både dig och dina barn.

Viktigt att båda parter hörs

Vid en tvist om vårdnaden är det viktigt att båda parterna får sin röst hörd och att båda känner att allt går rätt till. Därför går det att få hjälp i vårdnadstvist av varsin advokat. En yrkesperson som är van vid denna typ av tvister och som dessutom ger råd och tips på ytterligare åtgärder som du kan vidta. Det kan handla om ett skyddat boende, en hjälp för barnens mående eller något annat som hjälper och stöttar dig och dina barn. För även om det är en åtgärd som behövs så kan det vara tufft.