Ett sprinklersystem kan vara skillnaden mellan liv och död

En del tycker att sprinklersystem är onödigt och att det bara blöter ner inredningen, men det är ett lätt val att göra när man vet att det kan rädda liv.

Det bästa sättet att släcka en brand i en byggnad är att genast hälla vatten på elden. Även om brandkåren är snabbt på plats kan en brand i en industri, skola eller ett kontor sprida sig oerhört hastigt. Förödelsen kan bli enorm på mycket kort tid och skadorna kan bli stora.

Många tänker att ett sprinklersystem gör mer skada än nytta, eftersom det får allting att bli genomblött. Visst kan inredning skadas men en eldsvåda gör långt mycket värre skada. Dessutom är ett modernt släckningssystem som till exempel Maxcons sprinklersystem anpassat för att göra liten inverkan på lokalerna men stor påverkan på elden.

Det är lätt att välja att rädda liv med ett sprinklersystem

I vissa byggnader kan ett sprinklersystem vara skillnaden mellan liv och död. På ett äldreboende eller ett sjukhus kan det vara näst intill omöjligt att få ut alla människor tillräckligt snabbt om en brand bryter ut. Då kan ett sprinklersystem verkligen rädda liv genom att släcka och förhindra elden att sprida sig.

Om man ska välja mellan att inte få vatten på sina möbler och att rädda hela huset eller till och med liv är valet enkelt. När det börjar brinna är det viktigaste att släcka elden och att se till att alla klarar livhanken. Installera ett modernt sprinklersystem och rädda liv!