Rikta fokus på omgivningen

I en idealisk värld behövs inte någon kameraövervakning. Dessvärre lever få av oss i någon sådan värld. Kameror visar händelseförlopp och avskräcker från brott. En enklare tillvaro.

Man kan ha olika åsikter om kameraövervakning i Göteborg eller om kameraövervakning generellt. Faktum kvarstår. När det finns filmat material sparat händer två saker. Den första är att det begås färre brott. Eftersom kameraövervakning alltid måste skyltas blir färre personer sugna på att spontant begå stölder eller våldsbrott. Att bli filmstjärna är inte deras ambition och dröm i livet.

Det andra som händer är att de som ändå beslutar sig för att bete sig illa och begå olagliga handlingar faktiskt anger sig själva. När handlingar är fångade på film och sparade finns sällan något kvar för försvarsadvokaten att säga. Systemet kommer aldrig att fånga och fälla alla men det kommer att göra livet svårare för brottslingar.

Ett korrekt förfarande och en riktig installation

För att systemet med CCTV ska fungera krävs naturligtvis att alla enskilda delar fungerar utan anmärkning. Själva kamerorna ska ha tillräckligt god upplösning och övrig prestanda. Inte minst är det viktigt med tillräckligt god bild under mörka förhållanden.

En stabil uppkoppling och en tålig kamera av god kvalitet är alltså A och O. Något som inte heller går att klara sig utan är kompetent personal. Firman du anlitar för jobbet måste ha både erfarenhet och personal med rätt utbildning och färdigheter för att allt ska fungera som tänkt. En korrekt monterad kameraövervakning är ett utmärkt hjälpmedel för att bibehålla ordningen.