Hjälp med att styrka stöld

Det finns gånger då man känner på sig att det begåtts brott men det är svårt att styrka. Då kan man hyra in företag som specialiserar sig på utredningar som exempelvis små stölder i butiker.

En butik upptäcker under inventering att varor försvunnit från hyllorna. Man har inte haft några indikationer på att någon smugit runt i butiken. Inte heller har man tagit några snattare, något som skulle kunna förklara en del. För att få bukt med problemet kontaktar man en privatdetektiv för att komma tillrätta med problemet. Privatdetektiven har ofta flera olika tjänster som utförs ute i samhället och online. Några av de saker de kan göra är att befinna sig i butiken och observera kunderna och på så vis hitta de skyldiga. Ett annat sätt är att sätta upp kameraövervakning för kunna observera från ett avsides rum för att inte skrämma iväg tjuvarna.

Insider jobb

Någon vill ha ett arbete för att kunna bedriva brottslig verksamhet på insidan. Vad de inte vet är att just det företaget har som policy att hyra in en privatdetektiv vid nyanställningar. När den sökande blivit intressant för företaget sätter detektiven genast igång med sina efterforskningar. I ansökan finns information om personen som genast kollas upp. Det kan handla om hemförhållanden, samt även om personen finns med i straffregistret. Skulle det finnas något misstänkt i den informationen som kommer fram kommer personen att sållas bort. Det vill säga att jobbet med stor sannolikhet kommer att gå till någon annan. Läs mer om privatdetektiver här: privatdetektivstockholm.se