Hjälp behövs för äldre

Att åldras tar sig olika uttryck och varierar från person till person – en del människor klarar sig bra på egen hand medan andra måste ha regelbunden hjälp för att klara av sin vardag. Kroppens muskulatur blir sämre och hjärnans funktioner försämras även den och i det sistnämnda ligger även åldersrelaterade sjukdomar som demens och alzheimers. Vid sådana sjukdomar så är hjälp absolut nödvändigt och detta gärna också dygnet runt och på exempelvis ett ålderdomshem där utbildad personal finns.

Vid mindre symptom på åldrande – exempelvis att man får svårt att gå, att man kan ha svårt att minnas saker och att man kanske har problem med att sköta sin dagliga hygien – så kan det istället räcka med en slags tillsyn och där hjälpen istället sker på uppgjorda tidpunkter och i den äldre människans egna hem.

Detta kallas hemtjänst och är också ett av de vanligaste valen som finns i Sverige de det kommer till vård för äldre människor. Det som är det absolut bästa med hemtjänst är också det faktum att den äldre får stanna i sin bostad där personen känner sig trygg. Att som gammal tvingas till en flytt är något som ofta skapar en osäkerhet och som gör att den äldre mår sämre. Vi säger alltså inte här att en flytt till exempelvis ett ålderdomshem innebär slutet för den äldre personen – vi säger bara att hemtjänst ofta är ett tryggare alternativ. Om vi tar ett typiskt exempel på hur hemtjänst fungerar så kan vi ta en äldre man i Stockholm.

Denna äldre man bor i tvårumslägenhet på högsta våningen och han har med åren fått allt svårare att gå och röra sig. Han kan gå med rollator kortare sträckor – men däremot har han svårt att resa sig ur sängen och han har svårt att kunna sköta sin hygien då steget upp till badkaret är på tok för högt.

Hans anhöriga och hans familj överväger här alternativen som finns – det vill säga; man ser om det kan finnas plats på ett ålderdomshem i Stockholm och man ser också över om vilka tillgängliga alternativ som finns inom hemtjänst. Det första alternativet går bort – alla platser är upptagna och ålderdomshemmen är fullbelagda så familjen får istället vända sig till hemtjänsten och de alternativ som finns där.

Hemtjänst ger frihet

Här väljer man – efter noga övervägande – ett privat sådant och man kommer överens med detta företag om att mannen i Stockholm behöver hjälp tre gånger av dagen. Dels så måste han ha hjälp under morgonen – han måste få hjälp upp ur sängen och han måste få hjälp med att duscha; frukost kan han laga och äta på egen hand.

Vidare så vill man att personalen kommer till denne äldre man vid lunch och denna gång så handlar besöket om en kortare promenad; även om mannen har svårt att gå på egen hand så måste han ändå få en chans att komma ut i den friska luften. Nummer tre handlar om kvällstid och då behöver mannen hjälp med att lägga sig ner i sängen.

Dessa tre tidpunkter sker varje dag och en timme om gången och mannen får dessutom ett larm som gör att han kan trycka på en knapp om det skulle hända något – det vill säga; om han skulle ramla eller av någon annan anledning göra sig illa.

Det här fungerar utmärkt och det är också det som är den stora fördelen med hemtjänst. Tack vare att den äldre mannen fortfarande kan bo kvar i sin lägenhet i Stockholm så känner han sig trygg, han kan göra vad han vill (och klarar av, naturligtvis) och han behöver inte ändra sina rutiner och anpassa dessa efter andras regler- och önskemål – något som blir fallet på ett äldreboende.