Officepaket – välj rätt för dina behov

Vi har alla olika preferenser då det kommer till hur vi använder våra datorer. Vissa har betydligt fler behov än andra. Använder du din dator inom ramarna för ditt arbete så kommer du också att behöva ett officepaket som erbjuder fler funktioner än om du är en användare som mestadels har din dator för exempelvis enklare uppgifter och vardaglig surf.

Det första steget då det handlar om att välja officepaket är således att identifiera sina egna behov och hur de egna preferenserna ser ut. Vilket man också kan ta hjälp med och exempelvis chatta med en återförsäljare online för rådgivning. Här nedan tänkte vi emellertid lista några punkter att utgå från i samband med att du ska välja officepaket och visa ungefär hus man kan tänka för ett mer välgrundat och genomtänkt val – enligt följande:

Vilka funktioner behöver du? Du kommer att behöva exempelvis Word och Excel – och dessa inkluderas, tillsammans med exempelvis Outlook – som standard. Använder du din dator för arbete som kräver exempelvis projektledning så bör ditt officepaket ge dig rätt verktyg för detta. Plattformar är även det viktigt: använder du Mac eller Windows? Se till att välja ett paket som passar för din plattform – det finns de som passar för båda dessa också.

Användarvänlighet. Du bör hitta ett officepaket vars gränssnitt passar för dig och som är enkelt att både implementera och använda i din vardag. Idag ser man att exempelvis samarbete och möjlighet att – på ett säkert sätt – dela och redigera dokument är något att fokusera på. Detta som en följd av att vi numera, i en större utsträckning, har mer svävande och flexibla arbetsplatser.

Priset. Vilket officepaket passar din budget? Klart står att många köper för stora officepaket i förhållande till vad de egentligen behöver – och det är nästan lika illa som att snåla och få för få funktioner. Priset är en viktig faktor vid valet och du bör ha koll på detta. Generellt så är det nästan alltid bättre att betala lite extra. Dina behov kan mycket väl öka i framtiden.